ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
Η Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων (ΠΕΔ) ιδρύθηκε το 1989 (21 Ιουνίου 1989 1η Γενική Συνέλευση) και έχει εγγραφεί ως Σωματείο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 3.1.1990. Στις 21/6/1990 καταρτίστηκε επίσημα το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης (ιδρυτικά μέλη της Ένωσης).

Αποστολή

Η ΠΕΔ είναι μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Επιστημονική Οργάνωση) και διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Μέλη της ΠΕΔ μπορούν να γίνουν Κύπριοι υπήκοοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ισότιμης Σχολής με πτυχίο στη Δασολογία ή σε συναφή Κλάδο της Δασολογίας.

Βασική προτεραιότητα της ΠΕΔ ήταν και είναι η συνεργασία με όλες τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο) και Επαγγελματικούς Συνδέσμους, που ασχολούνται ιδιαίτερα με οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα. Σημαντική είναι η συνεργασία της με το Σύνδεσμο Αποφοίτων Δασικού Κολλεγίου (Σ.Α.Δ.Κ) σε όλο το εύρος των δασικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, αλλά ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη των δασών της Κύπρου, αλλά και στην αειφορική διαχείριση του διεθνούς και παγκόσμιου δασικού πλούτου, ως βασικού άξονα του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι κύριοι στόχοι της ΠΕΔ είναι:
 • Η προαγωγή των συμφερόντων των μελών της.
 • Η νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Δασολόγου.
 • Η προαγωγή της δασοπονίας στην Κύπρο με τη διάδοση και εφαρμογή της δασολογικής επιστήμης, με τη συμβολή και προώθηση των δασικών ερευνών και με τη μελέτη όλων γενικά των δασικών προβλημάτων.
 • Η συμβολή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα των χερσαίων οικοσυστημάτων, της χλωρίδας και πανίδας.
 • Η ανάπτυξη δασικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στο κυπριακό κοινό με τη διαφώτιση για τη σημασία της δασοπονίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα πρώτα 21 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης είναι:
 1. Αλεξάνδρου Χαράλαμπος
 2. Αλεξάνδρου Χρίστος
 3. Αργυρού Αργύρης
 4. Δανιήλ Μάρκος
 5. Δημοκρίτου Στυλιανός
 6. Ιεζεκιήλ Σάββας
 7. Κουταλιανός Αντώνης
 8. Κυριάκου Κυριάκος
 9. Μακρής Μιχαήλ
 10. Μαυρογίακουμος Ανδρέας
 11. Νεοκλέους Μάριος
 12. Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος
 13. Ρόπαλης Κώστας
 14. Σωτηρίου Σωτήρης
 15. Τσιντίδης Τάκης
 16. Φουρνίδης Χαράλαμπος
 17. Χατζήκυριακου Ξενοφών
 18. Χαραλάμπους Ανδρέας
 19. Χριστοδούλου Αλέξανδρος
 20. Χριστοφίδης Δημήτρης
 21. Χριστοφίδης Κώστας
 
©2008 Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου