©2008 Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: Γιώργο Α. Κωνσταντίνου

  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
2η Δασολογική Ημερίδα: Η έρευνα ως εργαλείο διαχείρισης των δασών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων (ΠΕΔ), με την συνδρομή και την ενεργοποίηση ομάδας μελών της, διοργανώνει την:

2η Δασολογική Ημερίδα: Η έρευνα ως εργαλείο διαχείρισης των δασών

Σκοπός της ημερίδας είναι η προβολή και η διάχυση των αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα με το Κυπριακό δασογενές περιβάλλον. Η ημερίδα πέραν από τη διαφώτιση γύρω από διάφορα δασολογικά αντικείμενα, στοχεύει και στην ανάδειξη των προοπτικών που υπάρχουν για την υλοποίηση μελλοντικών πρωτότυπων και καινοτόμων ερευνητικών εργασιών σε θέματα που αφορούν τις διάφορες κατευθύνσεις της δασολογικής επιστήμης στην Κύπρο. Όραμα του Δ.Σ. της ΠΕΔ είναι η πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας να αποτελέσει τη βάση για την προβολή, ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου της δασολογικής έρευνας στην ορθολογιστική διαχείριση των δασών της Κύπρου μπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
 
Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου 
(http://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/page/eduni). 

Με την παρούσα ανακοίνωση καλούμε ερευνητές ή/ και ερευνητικές ομάδες που επιθυμούν να παρουσιάσουν επιστημονική ανακοίνωση (προφορική ή ανάρτηση -poster-) στην ημερίδα να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο (βλ. Έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστημονική Ανακοίνωση), και να το υποβάλουν μέχρι την 15η Ιουνίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΔ: info.capf@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Ημερίδας θα ανακοινωθούν στην συνέχεια.

Με εκτίμηση,
Δ.Σ. ΠΕΔΕντυπα Ημερίδας